Alle typer kasino bonus

Om du spiller på nettkasino kan det dukke opp diverse ukjente begreper, og et av disse er «kasino bonus». Blant dagens nettkasinoer finner du et stort sett ganske identisk tilbud av spill, og dette medfører at kasinoene må utkonkurrere hverandre på annet vis enn ved å tilby spennende spill. Det er her kasinoenes bonusordninger kommer inn i bildet. Bonuser medfører fordeler for både spilleren og kasinoet, og jo mer gunstig bonusordninger kasinoet kan tilby – dess flere kunder strømmer til. Det finnes mange ulike former for bonus blant kasinoene, og i denne artikkelen vil du kunne lese om de vanligste – slik at du vet hva de innebærer.

En bonus er på mange måter «gratis penger» som nettkasinoet gir kundene sine for å motivere spilleren til å spille mer. Dette er først og fremst for at kasinoet skal kunne tiltrekke seg spillere, og det er i så måte en svært gunstig måte å gjøre det på ettersom det gir både spilleren og kasinoet fordeler. Flesteparten av dagens nettkasinoer har slike bonustilbud, og det er stor konkurranse dem imellom. Dette medfører at bonusene ofte er svært gunstige – i hvert fall ved første øyekast. Du bør nemlig være obs på kasinoenes omsetningskrav, som innebærer at bonuspengene må omsettes et visst antall ganger før uttak er mulig.

Kasino bonus – hva er en velkomstbonus?

Velkomstbonusen er den bonusen som skal tiltrekke nye kunder til et nettkasino. Dette innebærer vanligvis at spilleren får en bonus regnet prosentvis ut ifra det første innskuddet sitt. Dette gjør at spilleren får «gratis» penger til å bruke på det aktuelle kasinoets spill. Velkomstbonusen er som regel den største og mest «prangende» av bonustypene kasinoer tilbyr – den skal nemlig få spilleren til å velge det aktuelle kasinoet fremfor konkurrentene. Bonusen kan kvalitetsvurderes etter to faktorer: Matchingprosenten og maksimalbeløpet. Førstnevnte baseres på at bonusen spilleren tildeles matches prosentvis etter innskuddet, opptil et visst beløp, nemlig maksimalbeløpet. En høy matchingprosent kombinert med et høyt maksimalbeløp gir en gunstig bonus.

Kasino bonus – hva er en VIP-bonus?

Det er imidlertid ikke bare nye kunder som tildeles bonuser. Også veletablerte kunder må skjemmes litt bort, noe kasinoene gjør for å beholde kundene lengst mulig. VIP-bonus er blant bonusvariantene som tilbys etablerte kunder, og rettes som regel mot lojale kunder eller storspillere som gjerne investerer en del penger gjennom spilling på kasinoet. VIP-bonusene fungerer ofte slik at kundene honoreres etter hvor mye de spiller, og ofte må spillerne kvalifisere seg for å kunne ta del i et eksklusivt bonusprogram som dette ved å ha tjent opp poeng gjennom spilling. Det vil si at jo mer spilleren spiller, dess bedre vilkår på bonusen.

Kasino bonus – hva er en vervebonus?

Dersom en kasinokunde inviterer en bekjent til å registrere seg og spille på et nettkasino, vil vedkommende ofte belønnes med en såkalt vervebonus. Alle parter belønnes i en slik situasjon: Nettkasinoet får en ny kunde, den nye kunden får gjerne velkomstbonus (ved sitt første innskudd), mens den gamle kunden belønnes med en vervebonus. Vervebonuser kommer også med omsetningskrav – i likhet med de fleste andre bonuser – så vær obs på at du også her må omsette bonuspengene et visst antall ganger før eventuelle gevinster kan tas ut. I tillegg må ofte den nye kunden ha gjort sitt første innskudd før du i det hele tatt mottar bonusen.

Kasino bonus – hva er reloadbonus og innskuddsfri bonus?

Allerede etablerte kunder kan også motta reloadbonuser, eller såkalte «påfyllingsbonuser». Dette kan minne en del om velkomstbonus, bare at den som regel er litt lavere. Dette betyr imidlertid ikke at dette er en ugunstig form for bonus, tvert imot er dette blant de mest lønnsomme bonusene du mottar som allerede etablert kunde på et kasino. Typisk er en reloadbonus på omkring 50 %, og med en maksimal innskuddsgrense på kanskje 500 kroner. Dersom spilleren gjør et innskudd på 500 kroner, vil vedkommende da motta 250 kroner i bonuspenger, slik at det totalt er 750 spillbare kroner. Og det er jo slettes ikke verst!

Du kan også møte på såkalt «innskuddsfri bonus», og dette er en form for bonus som gis gratis til sine kunder, uten innskuddskrav. Slike bonuser er vanligvis ikke særlig store, men kan likevel virke oppmuntrende for kundene som får helt gratis penger å spille for. Det kan i tillegg gjøre at kundene forblir trofaste kunder på nettkasinoet. Du ser ofte at denne formen for bonus gis sammen med eventuelle velkomstbonuser, eller eventuelt senere i kundeforholdet. Uavhengig av hvilken type bonus du mottar, bør du lese om det enkelte kasinoets bonusregler, slik at du er obs på omsetningskravet. Dette kan nemlig variere veldig mellom de ulike kasinoene.

Oppsummering

Det er hard konkurranse om kundene mellom de ulike nettkasinoene, og ettersom de tilbyr mange av de samme spillene må de hevde seg på andre måter. Dette gjøres ofte ved at kundene tilbys fristende bonuser. Du møter på mange ulike former for bonusordninger på de ulike kasinoene, men de vanligste er velkomstbonus, VIP-bonus, vervebonus, reloadbonus og innskuddsfri bonus. De fleste bonuser har til felles at de gis til kunden som «gratis spillepenger», beregnet prosentvis ut fra innskuddet kunden gjorde i forkant. Selv om bonusene ofte er fristende og svært gode, er det viktig å huske på at kasinoene som regel har såkalte omsetningskrav.

Privacy Policy